Monday, August 1, 2011

BILANG ISANG INA

Isulong ang breastfeeding tama, sapat, at ekslusibo

By: Carlo Ola

     Bilang isangg ina napakahalaga mabigyan ng niya hindi lamang ng “tama na yon” ang kanyang anak bagkus mabigyan ng tama, sapat, at ekslusibong pagbe-breastfeeding. Gayundin ang sapat at masustansyang pagkain. Pero paano nga ba mabibigyan ng tama, sapat at ekslusibong pagbe-breastfeeding at masustansyaang pagkain ang kanilang mga anak upang matamo niya ang tamang timbang na akma sa kanyang edad?

     Sa mga sanggol napakainam na paraam ang pag-papasuso o breastfeeding. Ang gatas ng ina ang pinakamasustansya sa lahat ng mga gatas. Nakakatulong ito anumang uri ng sakit. Pagkapanganak sa sanggol kinakailangan na niyang sumuso sa kanyang ina. Ang galastrum na lumalabas sa suso ng ina ay higit na maganda para sa kalusugan ng sanggol. Ang patuloy na pagpapasuso ay nagtataguyod ng pinakamabuting paglaki at kalgayan ng sanggol. Hinahadlangan nito an gang pagiging bansot n gating mga anak. Bigyan din natin ng pansin ang complementary feeding. Ano ba itong complementary feeding ay ang pagbibigay ng ibang mga pagkain at likido sa mga sanggol. Isa itong stratehiya salamin sa sobra at kulang sa timbang. Maraming mga bata at sanggol ang malnourished dahil hindi tama at sap tang pagpapasuso. Pati narin ang dami at kalidad ng pagkain, maling paraan ng pagpapakain at pagkakaroon ng sakit, Sanayin an gating mga anak ng maayos at masayang pagpapakain. Iba-ibahin ang mga pagkain upang mapabuti ang kalidad at nakukuhang sustansiya. Pumili mula sa tatlong grupo ng pagkain. Ang go, grow, at glow foods.

     Hikayating kumain ang ating mga anak kapag nawawalan itto ng gawa. Naglahok ng mga paborito nitong pagkain maging malikhain at maeksperimento ng iba’t-ibang kombinasyon ng mga pagkain. Kung magkasakit ang sanggol an gating sanggol at anak ugaliin ang madalas at maayos na pagpapakain habang at pagkatapos ng pagkakasakit. Magtiyagang hikayatin an gating mga anak na kumain upang makabawi agad ito ng lakas. Bilang isang ina maraming dapat sundin at gawin lakas. Bilang isang ina maraming dapat sundin at gawin. Tungkulin niya na magkaroon ang kanyang anak ng malusog at masiglang pangangatawan, wastong timbang na magsisilbing sandata at pananggalangg ng bata sa anumang uri ng sakit. Ang tunay na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak ay di sa dami at mahal na pagkain, kundi sa tama at sapat at ekslusibong breastfeeding.BUWAN NG NUTRISYON


Isulong ang breastfeeding, tama, sapat at ekslusibo

By: Ayra Bulasan

     Ngayong buwan ng nutrisyon ating alalahanin ang mga dapat isaalang-alang upang mapanatili ang magandang kalusugan ng mga bawat bata sa daigdig, dahil dapat nating tandaan na sila an gating kinabukasan. Ating pagnilayan din paano bubuo ng matagumpay na bansa ang mga batang kulang sa nutrisyon dahil sa pagpapabaya ng kanilang mga magulang.

     Isang magandang paalala ang mga ganitong pagkakataon upang tayo ay magkaisa sa pagsulong ng kaalusugan, sa tema ngayong ng “Isulong ang breastfeeding tama, sapt at ekslusibo” isinasaalang-alang ditto ang sa ngayon ay unti-unting isinasaisang tabing pag-bebreastfeeding dahil sa mga kadahilanang di maiiwasan kagaya ng mga working mommy’s, nanay o minsan din naman ay dahil ayaw masira ang baling kinitan nilang pigura ng katawan. Ngunit bilang ina hindi nga ba’t mas mahalaga ang kalusugan n gating mga anak kaya’t nakakalimutan o kinakalimutan natin ang pamsarili nating hangarin sa buhay dahil yan ang tunay na niloob ng isang mapagmahal na ina.

     Ano nga ba ang mga dapat tandaan kung bakit mahalagang mag-breastfeeding. Una ayon sa UNICEF mahalagang ibreastfeed ang sanggol simula sa kanyang kapanganakan hanggang 6 na buwan para sa maayos na na pag-develop ng pisikal at emosyonal na bahagi ng katawan ng bata. Sa buwang ito dapat na kusang loob na nag-bebreastfeed ang ina 8 o higit pa sa isang araw o gabi. Dapat din silang kumain ng mga pagkaing masasabaw at gulay tulad ng malunggay dahil iyon ay nakakatulong sa pagdami ng gatas.

     Sa ika-anim hanggang ika labindalawang buwan ng sanggol dapat parin itong ibreastfeed hanggat gusto nila pinakamainam ang ika 3-5 beses sa isang araw at may kasama naring pagpapakain ng mga hinimay na isda, dinurog na prutas kagaya ng mansanas, dalandan at saging gayon din ang nilabong patatas o kamote dahil ang mga pagkaing itong nakakatulong sa kanilang paglaki. Ito ay mayaman sa iron, calcium, vit. A, B, C. kapag ang bata naman ay nasa ika-12 hanggang 2 taon nasa kagustuhan na ito kung siya ay mag-bebreastfeed pa o gusto na niyang kumain ng mga solid foods. Mga pagkain na kasama sa food pyramid, sa mga batang kagaya nila ang gatas, isda, gulay, at karne ay dapat balance din upang maiwasan ang malnutrisyon dahil ang sobra ay hindi rin tama, ang malusog ay may maliksi at katamtamang pangangatawan.

     Sa lahat ng ito’y dapat nating hikayatin ang mga ina at mga bata sa pagkain ng masustansyang pagkain upang ang bawat bata ay masigla, nakangiti habang naglalaro at palaging aktibo sa klase. Kung sila’y lagging ganito lalaki rin silang may matalinong pag-iisip, maayos na pangangatawan at may takot sa Diyos upang magkaroon tayo ng makabago at maayos na pamamalakad ng bayan sa bansa sa hinaharap.

     Hangad ko, ikaw, nating lahat ang tagumpay nila kayat dapat simulan sa pagpapalaki sa mga cute na mga batang ito ang wastong gabay at sapt na nutrisyon.

    Ikaw ina gumising ka…. At alalahanin si baby………
ANO NGA BA BREASTFEEDING?

Isulong ang breastfeeding, tama, sapat at ekslusibo

By: Lovelie Aiseen J. Lambon

     Ano nga ba ang breastfeeding? Para saan ba ito? Ang breastfeeding ay isang natural na pamamaraan sa pagbibigay ng wastong nutrisyon para sa sanggol lalo na sa iyong mga bagong silang pa lang. Sa paraang ito, nakakakuha ng sustansiya ang sanggol sa pamamagitan ng pagsipsip ng gatas ng ina. Ang gatas na ito ay mainam para sa paghilum ng pusod at sa daliang paglusog ng sanggol.

    Kung atin itong ibabatay sa makabagong panahon, iba’t-ibang produkto ang nilikha upang ipanghalili sa gatas ng ina. Ngunit ito’y mainam ang gatas ng ina na natatrabaho, sa kadahilanang ayaw iiwan ang trabaho. Ito’y hindi dapat, pamalagiin, dahil walang magandang dulot iyon. Kailangan ng isang sanggol ang tamang sustansiya, na kanya lamang makukuha sa gatas ng ina. Hindi dapat ipagpalit sa kung ano man ang gatas ng ina sapagkat ito ang pinakamahalagang pagkain ng sanggol.

    Bakit ba ito dapat isulong? Iyon ay upang lalong mabigyan ng wasto, at sapat na nutrisyon ang mga bata at sanggol, tungo sa isang magandang paglaki. Dapat ito’y maging tama, sa lahat ng pagkakataon, sa kahit anong oras. Ito’y dapat maging sapat, hindi iyong kulang. Sapat, upang matugunan ang pangunahingpangangailangan ng sanggol. Maging ekslusibo sa mga wastong pamamaraan para hindi lang malusog si baby, kundi punong-puno ng pag-aalaga ng isang ina. Atin itong isulong at ipakalat, tandaan, ang breastfeeding ay dapat maging tama, sapat at ekslusibo.


GATAS NG BAKA PARA SA BATA??


By: Cherilyn Malimata

Sa panahon ngayo’y laganap ang malnutrisyon.
Ano nga bang dahilan nang ganitong sitwasyon?
Kanino ba dapat ibaling ang sisi?
Sa gobyerno ba o sa inang kay buti.

Hindi sa binibigyang sala, itong mga ina
‘Pagkat may ina rin ako ngunit maaruga s’ya
Kadalasan ngayo’y ang nagiging magulang,
Minor de edad sa kaalaman ay kulang.

Kaya ang sanggol na kanilang isinilang,
Tiyak putlain at sa sakit ay hiyang,
Kulang sa timbang, mahina ang katawan
‘Pagkat breastfeeding kanilang kinalimutan.

Iilan na lang ang nagpapasuso sa dibdib
Sapagkat sa gatas nade-lata ay bilib,
Panatag sa sustansyang inihahatid,
Pero may masamang epektong ‘di nila batid.

Kaya gobyerno gumawa ng daan
Pagsulong sa breastfeeding, tamang pamamaraan
Lahat ng barangay, maliit o malaki man,
Nagsusumikap turuan, ang inang nagkukulang.

Kaya nga programang pangkalusugan,
Kanilang nilawakan at dinagdagan
Upang lalong mabigyan pansin
Itong ating inang nangangailangan.

Kaya dapat isulong, breastfeeding sa bansa,
Problema sa malnutrisyon, tiyak mawawala
At bilang ng may sakit ay ‘di na lata,
Imbis na uunti at maituturing na isang pagpapala.

Kaya paalala sa ating mga ina
Ang mga anak nila’y hindi isang baka,
Kaya isulong breastfeeding, tama
Sapat at ekslusibo.
THE BEST ANG BREASTFEEDING


By: Jhonamie Bugaay

Ang mabuting ina ay nagpapa-breastfeeding
Lahat nang ginawa’y sinusuri’t iniisip
Mapagmahal na ina, si baby lagging nasa kanyang bisig
Pagkat sa breastfeeding, gatas ay sulit na sulit.

Ang mabuting ina ay di mapag-imbot
Ang pagpapa-breastfeeding binibigay niyang lubos
Sa halip na gatas nakalata, dibddib niya ang idinudulog
Upang lumaking healthy si baby, sa pagmamahal ay busog.

Kapag si baby ay laki sa gatas, lalaki siyang malusog
Sa gatas ni nanay na sapat, resistensya’y matatag
Sapat at wastong nutrisyon at breastfeeding na handog
Anumang sakit ang lumigalig, madali nang madadaig.

Ang laki sa gatas, katawan ay malakas
Balat ay matingkad, sa sakit medaling umiwas
Tamang breastfeeding, sustansyang hatid nang gatas
Breastfeeding na ekslusibo, tungo sa kapaligirang ligtas.

Kaya’t itong ating katawan, dapat lang pangalagaan
Wastong nutrisyon at breastfeeding, ay may kahalagahan
Kapag ito’y winalang bahala, tila kayamanang nawala
Mga pangarap na tinaya, baka nawala ring bigla.


ISULONG ANG BREATFEEDING TAMA, SAPAT AT, EKSLUSIBO

By: John – John Mendoza


Sa pagsilang sa sanggol ng kanyang dakilang ina,
Nararapat lang na matugunan ang pangangailangan niya,
Masustansyang bitamina at nutrisyong masagana,
Gatas na de-lata o gatas ng ina, saan nga ba nakukuha?

Gatas na de-lata ay gawa ng mga pabrika,
Prinosesong gatas mula sa hayop tulad ng baka,
Ito daw ay mainam saa kalusugan ng bata,
Subalit may kamahalan kapus sa bugyet ni Ina.

Ang gatas ng ina ang pinakamura,
Masarap, mainam at higit na masustansya,
Ina ng tahanan, kailangan matuto ka,
Gatas mo, O ina! Walang kapantay, napakahalaga.

Nawa’y maunawaan ng mga magulang,
Lalo na ikaw Ina na siyang magsilang,
Breastfeeding ang paraan at walang ano pa man,
Tamang kalusugan ng sanggol ay tiyak na makakamtan.

Itong aking tula ngayon ay pawakas na,
Atin nawa’y isulong natural at likas na,
Tama, sapat at ekslusibo pa,
Isulong ang breastfeeding wala ng iba.


Friday, July 8, 2011

Money Management

Money Management

What is the right to give an allowance your child?

The best time to start is when your child entered in elementary school since he is beginning to have importance responsibility then.  The goal is to teach your child how your handle money well; make sure he understands this purpose.

“When I was a child I’m getting my allowance since I entered kindergarten worth P5 pesos during that time that money worth a lot.  Entering to grade one to two it’s increased by P5 pesos which I had P10 pesos in hand then I also learned to sell foods to my classmates so I can earn money. But when I was transferred to a private school of course my money increased a lot to P10 pesos to P30 pesos.  For that money I always save P10 pesos on my pocket since then I save a lot of money that can buy my favorite jeans on the mall. “

“By saving money left on your pocket everything is possible like what I did to the money I saved I didn’t imagine that I can bought an expensive jeans and shirt. ‘’

How much depends on what you on what you can afford as well as needs of your child.  According to studies suggest that considering the average amount given children of that particular age whose family values are similar to yours. If the money you give your child is for lunch and recess, add a little more so you can learn to save. If your child receives P40 pesos and every centavo is accounted for, he does not learn the idea of “planning ahead and saving money.”

The awareness of the value of the money may start even earlier. Set limits on younger children who constantly ask you buy them things. Say that new toy or candy can only be brought once a week or every pay day. How much money can spend? Tell your child about this before you enter the store. When he knows what to expect, he will not get disappointed. You can even have a little practice session making choices. Get two times or m ore, then let your child choose which one he likes.

How to spend money wisely?

Your child has to see the difference between “needs” and “wants”. Needs are the things that are necessary, like clothes and shoes that are used in gathering and school. Wants are the things that your child wants to have, such as toys and foods. You should tell him that needs are given more importance than wants.

I can say to myself that I’m not a great or wise shopper because boys are buying everything he likes unlike girls that are searching for the best one before she will buy it. But when the time goes by I learned how to buy things that are affordable but you can see the quality of the product. They are a lot of people saying that the expensive things are the best than cheaper ones. But probably that is wrong because they are a lot of things that cheaper that you can see the durability of the product and also the quality.

Guide your child into becoming a smart shopper: check the product carefully, compare prices, and get the best price. Discourage him from buying impulsively.

Despite your guidance, children will mistakes as part of the learning process. If the uses up his money to buy a toy only to regret the decision when he sees a better one later on. Allow him to live with his poor choice without being blamed or ridiculed. Ask him what he could have done differently to avoid the same things happening in the future.

When your child is saving or buying wisely, encourage his efforts. Giving the time and attention teaching him will eventually help him to understand and appreciate money.Blackberry Curve 8520 Smartphone


Photograph by: Edward Marron

Blackberry Curve 8520 Smartphone

This is my new phone that my dad brought me abroad. Everything you need in this phone is featured like email, blackberry messenger, and browsing at the internet because this is wifi certified. At the same time you can text and call to your friends and family.

Today everything makes life easier and everything is evolving because of the modern technologies. Like the Smartphone that featured everything without using your computers and other gadgets.   But we need to remember our limitations on using these gadgets. Use it with a reasons and the right time.

But beyond its limitations this gadgets like Smartphone’s is resourceful because I can contact my family far away from me. And my late classmates that I can text and communicate it without any disruption.  Monday, January 3, 2011

A Child With A Broken Promise!

     
Did you experience a broken promise? Honestly it's hurts must of the time but we need to understand it because they are certain situation that can help us to be a better person.
     From it's meaning to say or to give one's assurance that one will give. 
     Let me tell you something about a boy with a broken promise that make his life ruined.


     One day there was a child, he is one of the favorite child by his parents. Everything he wanted his parents granted. But one time his parents noticed that he changed a lot because he don't know how to give to others, become disrespectful to them and have no faith in God. So his parents made up a right solution from it by limiting his pleasures.
     The first impression to the child was made a big impact with his life, because he was thinking that his parent don't love him and he is not important to the family. And turn him to an inappropriate behavior.
     " For you what was your first impression to this situation if your parents to this to you?" 
     "And in this simple situation you will follow what the child did?"
     When the child grown up he really change a lot by this simple situation but for the child was not. In his 23 years of existence his life was focus to his friends than to his parents turning him to a rebellious, disrespectful to his parents and he really forget the presence of God. Because of the bad influences of his friends he probably take a prohibited drugs.  And never knowing that is dangerous to his life.  
     " Based on my studying on the effects of using drugs it could affect how we think and act and also has a big impact with other people and specially with your family."
     And one time he attempted to murder his parents, thankfully his brother stop him by hitting a vase to his head. His parents was crying and thinking what happen to him and turning to a demons. And he was take to a hospital to cure his wounds on his head. Then, one day his parents took him in the rehabilitation center.
     "Now a days, they are a lot of youth taking drugs to avoid his loneliness and some others for pleasures. I will be straight to you! What makes a drugs for us, without releasing that it could affect your others."
     So when he continuous to stay in the rehab he probably changed for more than a months in the rehab. Releasing that God is always on our side, and He is always ready to help us. Importantly he values life and his family.
     Until one day, that he probably change. He ready to face the reality although it's to hard because what is the expectation of the other people, but he ignored it. Because the only word that come up with his mind was I really change and God is always on my side. :)
     

Moriones Festival, Marinduque, PhilippinesOne of the Philippines most Colorful Festival


One of the most colorful festivals celebrated in the island of Marinduque is the Moriones Festival. Morion means "mask" or "visor," a part of the medieval Roman armor which covers the face. Moriones, on the other hand, refers to the masked and costumed penitents who march around the town for seven days searching for Longinus. This week-long celebration starts on Holy Monday and culminates on Easter Sunday when the story of Longinus is reenacted in pantomime. This is a folk-religious festival that re-enacts the story of Longinus, a Roman centurion who was blind in one eye. 


Legend has it that Longinus pierced the side of the crucified Christ. The blood that spurted forth touched his blind eye and fully restored his sight. This miracle converted Longinus to Christianity and earned the ire of his fellow centurions. The re-enactment reaches its climax when Longinus is caught and beheaded.
The festival is characterized by colorful Roman costumes, painted masks and helmets, and brightly-colored tunics. The towns of Boac, Gasan, Santa Cruz, Buenavista and Mogpog in the island of Marinduque become one gigantic stage.


The observances form part of the Lenten celebrations of Marinduque. The various towns also hold the unique tradition of the pabasa or the recitation of Christ's passion in verse. The Via Crucis is also reenacted and flagellants, known as antipos, inflict suffering upon themselves as a form of atonement. After three o'clock on Good Friday afternoon, the Santo Sepulcro is observed, whereby old women exchange verses based on the Bible as they stand in wake of the dead Christ. 


Did you know that
Morion means mask, which is part of the medieval Roman centurion’s helmet. Moriones are the masked penitents who take part in the reenactment of the legend of Longinus, and Passion of the Christ.

Sunday, January 2, 2011

Bruno Mars to hold concert in RP By ROWENA JOY A. SANCHEZ

MANILA, Philippines - Another half-Filipino artist is said to join the line-up of international musicians who will come to the Philippines in 2011: Bruno Mars.
The buzz is that the Grammy-nominated singer, songwriter and producer will set foot in the country in April. Eventologist, host and columnist Tim Yap tweeted on Dec. 30 that Bruno’s show will be on April 9 at the SM Mall of Asia Concert Grounds.
“Confirmed by @lounell :Bruno Mars: Live in Manila! April 9, 2011 Mall of Asia Concert Grounds Tayor Swift, then Bruno Mars. Hello, 2011!” read his post, which was immediately re-tweeted by Bruno’s Filipino fans.
Other online posts, meanwhile, indicated that Mars' concert in Manila will be on April 8. He is also said to hold a show in Cebu on April 7. An official announcement has yet to be made regarding the concert date.
Bruno, who made a successful crossover from writing and producing songs as part of the The Smeezingtons trio to launching a career as a solo artist, was born in Honolulu, Hawaii, to a Puerto Rican father and a Filipino mother. Named Peter Hernandez in real life, the singer was given the nickname “Bruno” by his father when he was two years old, after a “chubby” wrestler named Bruno Sammartino. He later on added “Mars” as his surname when he was in the studio.
Bruno achieved remarkable success with the release of his debut album “Doo Woops and Hooligans,” which debuted at number three on the Billboard 200 chart last October. He scored his second number one song on the Billboard Hot 100 with “Grenade” while his “Just The Way You Are” spent five weeks at number one on the Billboard chart.
Bruno is up for seven trophies in the next Grammys, including a nomination for Best Pop Vocal Performance for “Just The Way You Are.”

Azkals ready to go to next levelsource: Abac Cordero | philstar.com
Don’t expect the Azkals to lose their bite just because there’s trouble within the Philippine Football Federation.

Team manager Dan Palami, who has bankrolled the Azkals’ incredible surge, made the assurance yesterday, saying the players, both local and with foreign blood, are up to the task.

“As far as the team is concerned, we have always insulated ourselves from the politics of the NSA (national sports association). We have always concentrated on just playing,” he said.

There’s trouble within the PFF because Jose Mari Martinez is contesting his removal as president, and has filed a temporary restraining order (TRO) to prevent his successor, Mariano “Nonong” Araneta, from performing his duties.

Martinez’ lawyer, Ciriaco Calalang, filed the TRO three days ago before the Pasig Regional Trial Court.

“But the court has not acted upon it yet. It was supposed to be raffled off last Thursday but it did not happen. Maybe it will happen in the coming new year,” said Palami.

Martinez faced allegations of mishandling the PFF funds, leading to his ouster last Nov. 27 when 26 of 30 local football associations installed Araneta as the new PFF president.

The world governing body in the sport, FIFA, has already recognized Araneta as the rightful PFF head, as well as the Philippine Olympic Committee through the efforts of its chairman, Monico Puentevella.

If the leadership worsens, as it seems to be, having reached the courts, the PFF faces suspension from FIFA.

“I’m just worried if FIFA suspends the PFF because if that happens, we will not be able to play in international tournaments,” said Palami over the phone yesterday.

The FIFA and the Asian Football Confederation said it will look deep into the PFF mess.

The football-loving businessman assured everyone that his support will continue, but expressed concern that the politics within the PFF may turn off potential sponsors or others who are willing to help the team.

“I have always taken care of the players but instead of getting additional help, the potential sponsors might be discouraged by the row,” he said.

Palami added that a couple of big-name sponsors are knocking on the doors of the Azkals, who recently made waves by reaching the semis of the AFF Suzuki Cup, even landing on the pages of the prestigious Sports Illustrated magazine.

One of the potential sponsors was a backer of the recent World Cup and the Euro Cup, but Palami opted not to name it first until the letter of intent is sealed, signed and delivered.

Again, he assured the Filipino football fans that the Azkals won’t be affected by the PFF row, in the way they were not intimidated by 88,000 Indonesian fans in their gallant stand in the Suzuki Cup.

“As for the players, it hasn’t affected them at all. Instead, they’re worried that it might affect me. But it won’t,” said Palami.


visit www.azkals.info for Philippines-Azkals Latest Updates / Free Live Streaming

Azkals player Phil Younghusband to co-host a radio show on Monster RX 93.1 and interview brother James

     Azkals hottie player Phil Younghusband will took a break from football and host a radio show. This was a great gift for 2011!

     At least for just 3 hours this Monday, January 3, 2011, Phil Younghusband will be co-hosting a show on Monster Radio RX (93.1 FM) with DJ Gino and DJ Francesca.
     Phil himself announced it on Twitter yesterday. "On Monday 3rd of January, I will be co-hosting Monster RX 93.1fm with @monicafrancesca and @ginoboi please tune in and listen. Excited ako!"
     And I think all of his fans are excited!
     He also promised to entertain questions from the listeners. Oh cool! What are you gonna ask him guys?
    And you know what's most exciting with Phil's radio hosting? He's going to interview no other than his own brother and Azkals teammate, James Younghusband.
    Tune in to Monster RX 93.1 this Monday, 4 to 7 PM, and hear Phil as host/interviewer and James as the interviewee.
    Phil also invites those who are not from the Philippines to hear the show via a live streaming online at www.rx931.com.