Monday, August 1, 2011

BILANG ISANG INA

Isulong ang breastfeeding tama, sapat, at ekslusibo

By: Carlo Ola

     Bilang isangg ina napakahalaga mabigyan ng niya hindi lamang ng “tama na yon” ang kanyang anak bagkus mabigyan ng tama, sapat, at ekslusibong pagbe-breastfeeding. Gayundin ang sapat at masustansyang pagkain. Pero paano nga ba mabibigyan ng tama, sapat at ekslusibong pagbe-breastfeeding at masustansyaang pagkain ang kanilang mga anak upang matamo niya ang tamang timbang na akma sa kanyang edad?

     Sa mga sanggol napakainam na paraam ang pag-papasuso o breastfeeding. Ang gatas ng ina ang pinakamasustansya sa lahat ng mga gatas. Nakakatulong ito anumang uri ng sakit. Pagkapanganak sa sanggol kinakailangan na niyang sumuso sa kanyang ina. Ang galastrum na lumalabas sa suso ng ina ay higit na maganda para sa kalusugan ng sanggol. Ang patuloy na pagpapasuso ay nagtataguyod ng pinakamabuting paglaki at kalgayan ng sanggol. Hinahadlangan nito an gang pagiging bansot n gating mga anak. Bigyan din natin ng pansin ang complementary feeding. Ano ba itong complementary feeding ay ang pagbibigay ng ibang mga pagkain at likido sa mga sanggol. Isa itong stratehiya salamin sa sobra at kulang sa timbang. Maraming mga bata at sanggol ang malnourished dahil hindi tama at sap tang pagpapasuso. Pati narin ang dami at kalidad ng pagkain, maling paraan ng pagpapakain at pagkakaroon ng sakit, Sanayin an gating mga anak ng maayos at masayang pagpapakain. Iba-ibahin ang mga pagkain upang mapabuti ang kalidad at nakukuhang sustansiya. Pumili mula sa tatlong grupo ng pagkain. Ang go, grow, at glow foods.

     Hikayating kumain ang ating mga anak kapag nawawalan itto ng gawa. Naglahok ng mga paborito nitong pagkain maging malikhain at maeksperimento ng iba’t-ibang kombinasyon ng mga pagkain. Kung magkasakit ang sanggol an gating sanggol at anak ugaliin ang madalas at maayos na pagpapakain habang at pagkatapos ng pagkakasakit. Magtiyagang hikayatin an gating mga anak na kumain upang makabawi agad ito ng lakas. Bilang isang ina maraming dapat sundin at gawin lakas. Bilang isang ina maraming dapat sundin at gawin. Tungkulin niya na magkaroon ang kanyang anak ng malusog at masiglang pangangatawan, wastong timbang na magsisilbing sandata at pananggalangg ng bata sa anumang uri ng sakit. Ang tunay na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak ay di sa dami at mahal na pagkain, kundi sa tama at sapat at ekslusibong breastfeeding.No comments:

Post a Comment