Monday, August 1, 2011

ISULONG ANG BREATFEEDING TAMA, SAPAT AT, EKSLUSIBO

By: John – John Mendoza


Sa pagsilang sa sanggol ng kanyang dakilang ina,
Nararapat lang na matugunan ang pangangailangan niya,
Masustansyang bitamina at nutrisyong masagana,
Gatas na de-lata o gatas ng ina, saan nga ba nakukuha?

Gatas na de-lata ay gawa ng mga pabrika,
Prinosesong gatas mula sa hayop tulad ng baka,
Ito daw ay mainam saa kalusugan ng bata,
Subalit may kamahalan kapus sa bugyet ni Ina.

Ang gatas ng ina ang pinakamura,
Masarap, mainam at higit na masustansya,
Ina ng tahanan, kailangan matuto ka,
Gatas mo, O ina! Walang kapantay, napakahalaga.

Nawa’y maunawaan ng mga magulang,
Lalo na ikaw Ina na siyang magsilang,
Breastfeeding ang paraan at walang ano pa man,
Tamang kalusugan ng sanggol ay tiyak na makakamtan.

Itong aking tula ngayon ay pawakas na,
Atin nawa’y isulong natural at likas na,
Tama, sapat at ekslusibo pa,
Isulong ang breastfeeding wala ng iba.


No comments:

Post a Comment